O firmie

Proesa Sp.z o.o. jest instytucją rynku pracy, instytucją szkoleniową zgodnie z artykułem 20 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego z WUP w Lublinie.

Firma prowadzi
działalność
od 2012 roku

Bogate doświadczenie
w realizacji
projektów UE

Duże doświadczenie
w realizacji szkoleń
komercyjnych

Pokaźna
i wszechstronna
kadra trenerska

Spółka prowadzi działalność w kilku głównych obszarach. Szczególnie istotna jest działalność firmy w obszarze wsparcia dla biznesu oraz zdrowia i opieki społecznej. Proesa Sp. z o o. to firma zawierająca bogatą bazę kadry i trenerów szkoleniowych z zakresu szkoleń zawodowych, specjalistycznych i miękkich skierowanych na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych.

Firma Proesa Sp.z o o. powstała dzięki połączeniu:
• profesjonalizmu •
• przedsiębiorczości •
• pomysłowości udziałowców •
• kadry zarządzającej •
• pracowników •
Założyciele firmy posiadają bogate doświadczenie we współpracy z przedstawicielami z różnych obszarów gospodarczych i społecznych dzięki czemu mogą efektywniej wspierać osoby z różnych grup społecznych.

Firma realizuje szkolenia na zlecenie przedsiębiorstw i firm prywatnych oraz szkolenia ogólnopolskie i seminaria. Firmę tworzy zespół odznaczający się bogatą wiedzą w zakresie systemów szkoleniowych, nowatorskich metod dydaktycznych oraz znajomości lokalnych potrzeb w zakresie szkolnictwa wykraczającego pozaszkolne formy kształcenia.

Kadrę Spółki tworzy zespół specjalistów i ekspertów z wielu dziedzin tj.
• szkolenia •
• doradztwo •
• fundusze unijne •
• audyt i kontrola •
• zdrowie i opieka społeczna •

Wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i realizowaniu projektów ze środków UE zespołu Spółki
pozwala na zapewnienie najwyższej jakości usług dla naszych klientów.
Wysoka skuteczność w aplikowaniu o środki unijne sprawia,
że klienci są zadowoleni i usatysfakcjonowani z usług naszej firmy.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą,
zapraszamy do kontaktu z nami.
Nasi pracownicy niezwłocznie udzielą odpowiedzi
na Twoje pytania oraz sporządzą ofertę
dedykowaną dla Twoich potrzeb.

więcej

Skip to content